SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

Skvadronsövning Karlskrona 31 jan 2004

Hvetlanda skvadron, Smålands Husarer genomförde 31 januari 2004 ”Skvadronsövning Karlskrona” under ledning av ställföreträdande skvadronschefen Bo Gren. På inbjudan av örlogskapten Johan Svensson, sekond på minröjningsfartyget Landsort fick skvadronen en guidad tur genom örlogshamnen i Karlskrona samt möjlighet att närmare studera några av marinens fartyg. Höjdpunkten var naturligtvis HMS Carlskrona

Genom inte minst massmedia har HMS Carlskrona blivit känt som marinens långresefartyg med några månaders seglats till hamnar i både Nord- och Sydamerika samt Afrika. Men få vet att fartyget också utgör marines största minutläggningsfartyg. 

Det var med spände miner som husarerna gick ombord på det 105 meter långa fartyget för att få en  närmare presentation av minofficeren löjtnant Johan Nielsen. 

Löjtnant Nielsen berättade först om HMS Carlskronas krigsuppgifter och förevisade också olika typer av sjöminor. Sedan var det dags för besök på kommandobryggan där speciellt den tekniska utrustningen gjorde djupa intryck. Dagens sattelitnavigering imponerade jämfört med forna dagars sexkant. Även mitt ute på Atlanten kan man göra en positionsbestämning på mindre än tio meter. 

Fartyget har vid långseglatsen en total besättning på 160 sjömän inklusive officerare, kadetter och värnpliktiga. Nämnas bör också att långseglatsen utgör en mycket viktig del i utbildningen för kadetterna som blivande aktiva eller reservofficerare. Dessutom har fartygschefen ett stort ansvar för representation för vårt land under den tid som hon ligger förtöjd i hamnar.  Den 17 februari lämnar HMS Carlskrona Sverige och återkommer inte förrän 4 juni. 

Därefter besöktes HMS Landsort där dagens värd örlogskapten Johan Svensson har befattningen som sekond dvs ställföreträdande fartygschef. Besättningen på detta minröjningsfartyg är totalt 32, varav hälften värnpliktiga. Förutom information om fartygets uppgifter under krigsförhållanden informerade örlogskapten Svensson om Sveriges insatser i farvattnen utanför baltstaterna där Sverige åtagit sig en ledande roll när det gäller minröjning. Fortfarande finns det mycket sjöminor från både första och andra världskriget i dessa farvatten. 

Sista fartygsbesöket var kustkorvetten HMS Stockholm. Här fick husarerna veta att en korvett är ett fartyg ofta specialiserat för ubåtsjaktuppgifter. HMS Stockholm är 50 meter lång. 20 officerare och 17 värnpliktiga utgör besättningen. Denna typ av fartyg togs fram i början av 1980-talet och har just genomgått en modernisering. Orsaken är en kombination av ett högt gångtidsuttag, samt den senaste tidens snabba utveckling på elektroniksidan. Modernisering är ett omfattande projekt. Maskineri, stridledningssystem, eldledningssystem, telemotmedel, signalspaningsutrustning och navigationssystem byts ut.

Örlogskapten Svensson orienterade också om det nyaste tillskottet nämligen kustkorvetterna av Visby-klass. Tyvärr gavs inte möjligheten att gå ombord. 

Studiebesöket i örlogshamnen avslutade med ett besök på Försvarsmaktens dykskola. För de flesta husarerna var det säkert en ganska omvälvande information som gavs av dykskolans personal. Dykskolan är sammanhållande för hela Försvarsmakten när det gäller dykutbildning och har också ansvaret för utvecklingen med sikte på framtiden. Husarerna besökte den tjugo meter djupa tanken där man bland annat övar fri uppstigning, något som är aktuellt vid ubåtshaveri. Tanken används naturligtvis också för andra typer av övningar. Det gavs också information om de tryckkammare som finns till hands vid dykolyckor. Dessa används även av den civila sjukvården i Sverige. Ubåtsbesättningar från Finland, Tyskland, Danmark och Storbritannien genomför sina årliga tester i Karlskrona. 

Avslutningsvis besöktes Marinmuseet, som efter nyinvigning för några år sedan är mycket välbesökt; naturligtvis mest under turistsäsong. Efter en avslutande bildvisning om Marinmuseet  framförde Nils Levi Lundin skvadronens tack till örlogskapten Svensson för det förnämliga och mycket intressanta studiebesöket. Ställföreträdande skvadronchefen Bo Gren och husaren Birger Lönnquist överlämnade skvadronens minnessaker.