SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

Husarmöte Eksjö 12-13 juni 2004

Bo Green, Vetlanda fick 13 juni fick motta Smålands Husarers förtjänstmedalj i guld.

Smålands Husarer genomförde 12 - 13 juni 2004 den traditionella samövningen i Eksjö med alla skvadronerna. Lördagen ägnades åt ridövningar på Ränneslätt. På kvällen var det husarbal på anrika Husarmässen.

Söndagen inleddes med årsmöte. I samband med detta fick ställföreträdande chefen Hvetlanda skvadron, Bo Green, Vetlanda motta Smålands Husarers förtjänstmedalj i guld. Green är en hängiven smålandshusar och har under många år med ett stort oegennyttigt arbete bidragit till skvadronens utveckling. Medaljen delades ut av chefen Smålands Husarer, översten av 1. graden Björn Svensson.

Efter årsmötet följde sedvanlig kyrkparad med korum och kransnedläggning vid ryttarstatyn på Eksjö torg. Därefter följde en riduppvisning i Vildparken och husarmötet avslutades med att Smålands Husarer deltog vid öppningsceremonin av det nya Militärmuseet