SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

Generalinspektion - Minneshögtid 11 sept 2004

 

Hvetlanda skvadron jämte husarer från Aneby husartropp, Säby husatropp och Lifskvadron uppställda framför Hv skv Minnessten.

 

Generalinspektion – Minneshögtid vid skvadronens minnessten i Apoteks-parken genomfördes 11 september 2004. Brigadgeneral Claes-Göran Hedén, Vaxholm inspekterade skvadronen. Chefen Smålands Husarer, överste Björn Svensson och hedersordförande Gomer T Brunius deltog också i inspektionsdelegationen.

Dagen inleddes med samling i Ridhuset, där skvadronskvartermästaren Bo Green föredömligt ordnat andra frukost för deltagarna. Efter genomgång av dagens program blev det förberedelser för ryttartroppen under ledning av skvadronschefen Anders Andersson och skvadronens trosstropp inför dagens verksamhet.

 Kulturdagar i Vetlanda

Verksamheten i Vetlanda centrum inkluderade denna dag inte bara skvadronen utan också andra aktiviteter eftersom stan ordnat kulturdagar i Vetlanda 9-12 september.

Efter uppställning på Vetlanda torg informerade Nils Levi Lundin kort om dagens program samt syftet med skvadronens verksamhet.

Chefen Ryttartroppen Anders Andersson, Chefen skvadronens standarvakt Jan Lundin och ”regementstrumslagaren” Mikael Stenäng, Njudungs-orkestern lämnade därefter av till överste Svensson, som beordrade framåt.

Det hade i år samlats ovanligt mycket folk för att följa Generalinspektionen – Minneshögtiden.

 Parad för standaret

Programmet vid Minnesstenen, Apotekesparken inleddes med parad för standaren, där Per Stålhammar förde Smålands Husarers standar.

Njudungsorkestern blåste ”Generalsappell och överste Björn Svensson lämnade därefter av till brigadgeneral Claes-Göran Hedén. Adjutant till generalen var fältjägarmajoren Mårten Mölgård.

I sitt tal inledde Generalen med att förklara vad han som amfibieofficer  -  Amfibiekåren benämndes tidigare Kustartilleriet som en del av Marinen - hade för kopplingar till smålandshusarerna. ”Det kan kanske uppfattas långsökt, men så är inte fallet.

 Mot Svensksund

Inför slaget vid Svensksund 1790 marscherade husarerna – utan hästar - från Småland till Stockholm för att ingå i den så kallade Skärgårdsflottan.

Ännu en viktig koppling finns mellan Marinen och Armén, fortsatte Hedén. Under flera århundraden, när Armén skulle transporteras över Östersjön så var det ju Marinen som ställde upp med båtar – också för transport av hästar.

Jag kan med en lätt rysning se Marinens små fartyg - med kanske 20 – 30 hästar ombord segla ut på havet. Jag kan som sjöman känna det tunga ansvaret som Marinen hade för att på ett stormigt Östersjön se till att soldater och hästar nådde andra stranden.”

Brigadgeneral Hedén nämnde sedan att han under sex år varit kommandochef för Försvarsmaktens Internationella Kommando. ”Den militära internationella verksamheten idag har kraftfullt prioriterats av vårt lands regering och riksdag. Den ses som ett viktigt  bidrag till en bättre värd. Många är säkert de soldater från denna byggd som tjänstgjort i Kongo, Bosnien & Hercegovina, Kosovo med flera platser.

 Smålands Husarer i utlandsstyrkan

På samma sätt, men efter den tidens värderingar och förutsättningar deltog Smålands Husarer en gång i tiden i den svenska utlandsstyrkan.

Vi har idag samlats vid denna minnessten – inte för att glorifiera – utan för att skänka era förfäder en tanke, som – jag har sagt det tidigare –efter den tidens förutsättningar och värderingar var en del av vår Försvarsmakt. 

Hyllning till förfäder

Låt oss hylla dessa män och deras familjer – era förfäder - för de uppoffringar och insatser de gjorde för vårt land”, blev Brigadgeneralens avslutning.

 Det militära kulturarvet

Kulturchef Karin Segerlund talade sedan som representant för Vetlanda Kommun.

”Högtiden idag firas genom initiativ av Hvetlanda skvadron av Smålands Husarer, traditionsbärare av Vetlandabygdens indelta husarer.

Vid invigningen 1933 förekom det tal, fanor, fanfarer och husarer, som det stod i en dåtida tidningsrubrik. Mycket folk på stan – från när och fjärran – per tåg, bil, buss, cykel och hästskjuts.

Fosterlandskärlek, frihet, oberoende och plikt är värdeord, som karaktäriserade invigningsceremonin för 71 år sedan.

Hvetlanda skvadron har ett uppdrag att vara bygdens gemensamma minne, att vårda, bevara, levandegöra och utbilda om detta militära kulturarv.

Här samlades husarer för att utföra sin plikt mot kung och fosterland; alla var i princip bekanta med varandra och sammanhållningen och kamratskapet var gott.

Låt oss minnas den indelte smålandshusaren”, avslutade kulturchefen.”

 Brigadgeneral Hedén la sedan tillsammans med kulturchef Segerlund ner en krans vid minnesstenen och Njudungsorkestern beordrades spela Kungl Smålands husarregementes marsch, ”Finska Rytteriets marsch”.

 ”Korum – Lediga”

Efter det att brigadgeneral återlämnat befälet till överste Svensson beordrade denna ”Korum – Lediga” och musikkåren slog korumslag.

Psalmen ”Fädernas kyrka” inledde korumet, varefter kyrkoherde emeritus Bengt Lindwall, Vetlanda höll en betraktelse.

Lindvall inledde med att framhålla att ovanstående psalm tyvärr strukits ur nuvarande psalmbok. Han menade att man tyckte att denna psalm var för patriotisk inte passade in i tiden. Vidare att patriotism inte hör hemma i vår tid, men att det fortfarande finns patriotism och levande kärlek för fosterlandet.

Dagens Minneshögtid är ett tydligt exempel på detta.

Han noterade bland annat texten på Minnesstenen: ”Samma hembygd, samma anor, samma segrar, samma spår, samma minnen uti många hundra år” och fortsatte: ”Minnesstenen påminner oss om plikttrogna husarer och grenadjärer, våra förfäder, som gjorde stora uppoffringar och insatser för fäderneslandet; allt efter den tidens värderingar och förutsättningar.

Minnesstenen har ett stort historiskt värde. Husaren från Indelningsverkets dagar var en stor krigsman, som är väl vår aktning. Tror Du att den indelte husaren skämdes för sitt land? Ånej! Deras uppoffringar har gjort att vi fått behålla vår urgamla frihet. Vi känner vördnad för forna tiders husarer.