SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

Årsmöte 19 november 2004

 

Husarerna Bo Karlsson, Bo Green och Birger Lönnquist belönades

med Hvetlanda skvadrons förtjänstmedalj i guld

vid årsmöte i Skede Hembygdsgård 19 nov 2004

Hvetlanda skvadrons årsmöte i Böla sergeantsboställe

Fram till indelningsverkets avskaffande var Böla boställe för 3:e sergeanten vid Hvetlanda skvadron, Smålands Husarer. I slutet av 50-talet flyttades huvudbyggnaden och utgör sedan dess Skede hembygdsgård. Traditionen bjuder sedan många år att skvadronens årsmöte genomförs där och så skedde också i år, närmare bestämt den 19 november 2004.

 

Skvadronschefen Anders Andersson hälsade ett 25-tal husarer välkomna. Av verksamhetsberättelsen framgick att skvadronen deltagit i sammanlagt 18 övningar av olika slag varav 10 har varit skvadronsövningar, två övningar för alla skvadroner inom Smålands Husarer och en övning genomförts i Tyskland.

 

Skvadronens ekonomi är på en tillfredsställande nivå, men behöver förbättras för att skvadronens verksamhet skall kunna utvecklas. Under verksamhetsåret har skapats en egen så kallas hemsida på Internet, vilket underlättar såväl den interna som externa informationen. Husaren Bo Green tilldelades vid sommarens husarmöte i Eksjö Smålands Husarers förtjänstmedalj i guld.

 

Den nya styrelsen fick följande sammansättning: Ordf  och skvadronschef Anders Andersson, v ordf och skvadronskvaretermästare Bo Green, sekr Wiveca Lüning, v sekr Cathrine Fundin, skattmästare Per Stålhammar samt ledamöter Stig Johansson och Nils Levi Lundin.

 

Årsmötet avslutades med att skvadronschefen dekorerade förtjänta husarer.

Förtjänstmedalj Guld:

Bo Karlsson, Birger Lönnquist och Bo Green.

Silver:

Jan Lundin, Thore Lundin, Stig Johansson, Anette Welander och Ewert Samuelsson.

Brons:

Gunilla Johansson, Cecilia Carlsson, Jan Johansson, Stefan Myrenfeldt, Lars-Göran Karlsson, Bengt Grahn.

 

Efter mötet höll husaren Per Stålhammar ett mycket uppskattat föredrag om sin resa på Nordkalotten genom Finland och Ryssland till Murmansk. Stålhammar visade i samband med föredraget ett stort antal diabilder, som på ett fantastiskt sätt speglade denna speciella resa.