SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

Brigadgeneral Stefan J Andersson

inspekterade Hvetlanda skvadron

12 september 2009

 

 

Som vanligt genomfördes 2009 års Generalinspektion med Hvetlanda skvadron andra helgen i september och som vanligt i samband med

de så kallade Vetlandadagarna. Och som vanligt var vädrets makter behjälpliga. Inspekterande general var brigadgeneral Stefan J Andersson.

 

Generalsmiddag

Årets inspektion inleddes redan på fredagskvällen, då skvadronen inbjudit till Generalsmiddag. Hedersgäster tillsammans med brigadgeneralen var kommunalrådet

Gunilla Hjelm med make Håkan samt förbundsordföranden i RSMF Gro Olsén och prosten Ursula Gidenstam med make Carl..

Middagen inleddes som sig bör med H M Konungens skål med efterföljande Kungssång. Skvadronchefen hälsade välkommen och vände sig då speciellt till kvällens

gäster samt Försvarsmaktens representant överste Matthias Landström med maka Jeanette; majoren Rolf H Gard var som vanligt var adjutant till inspekterande general.

RSMF representerade förutom av dess ordförande av generalsekreterare Christian Weibull. Smålands Husarer representerade av Rolf Berggren.

Efter middagen läste hedersmedlemmen Carl-Johan Bergman ur sin egen diktsamling. Förbundsordföranden Olsén berättade om RSMF:s verksamhet och överlämnade

förbundets standar. Avslutningsvis tackade brigadgeneral Andersson för maten med ett uppskattat och mycket humoristiskt tal.

 

Uppställning på torget

Traditionsenligt red skvadronen förstärkt med husarer ur övriga skvadroner runt i Vetlanda centrala delar som inledning på lördagens inspektionsverksamhet.

Njudungsorkstern inledde musicerandet på torget med en kort konsert. Därefter marscherade Jönköping-Huskvarna Hemvärnsmusikkår in och publiken kunde njuta

av ett femtiotal musiker. De sista femton minuterna före skvadronens framförde hemvärnsmusikkåren en egen konsert.

Exakt kl 1100 blåste musikkåren Smålands husarregementes förgaddringssignal och strax därefter lämnade Ingmar Badman av musikkåren, Jan Lundin lämnade av

avsutten styrka och Anders Andersson den beridna styrkan. Nils Levi Lundin informerade publiken om dagens verksamhet och därefter skedde avmarsch till

skvadronens minnessten i Apoteksparken.

 

Parad för standaret

Vid minnesstenen inleddes högtidligheten med parad för standaret. Standarförare var Eibert Einarsson. Därefter skedde avlämning till brigadgeneral Stefan J Andersson.

Generalens kommandotecken fördes av överstelöjtnant Kenneth Persson.

Brigadgeneralen inledde sitt tal med att redogöra för sin koppling till Smålands Husarer. Han berättade sedan om sin nuvarande verksamhet som chef för de Nordiska

Stridsgruppen.

Avslutningsvis la han tillsammans med kommunalrådet Gunilla Hjelm ner en krans vid minnesstenen, varefter han beordrade musikkåren att spela

Smålands husarregementes marsch ”Finska Rytteriets Marsch”.

 

 Korum

Prosten Ursula Gidenstam förrättade korum. Unisont sjöngs psalmerna ”Vår Gud är oss en väldig borg” och Fädernas kyrka”. Avslutningsvis läste

Nils Levi Lundin Krigarbön, vilken kraftfullt repeterade av skvadronen.

 

 Förbimarsch

Nytt får året var att paraden vid minnesstenen avslutades med förbimarsch för inspekterande general. Brigadgeneral Stefan J Andersson utnämndes till

officer vid Kronobergs regemente och därför spelades dess marsch, när den beridna styrkan genomförde förbimarsch längs Storgatan.

 

 Kokgruppen på plats

Som vanligt hade skvadronkvartermästaren Bo Green grupperat kokgruppen i anslutning till g:a Vattenverket. Förutom deltagarna i Generalinspektionen hade

mycket folk tagit tillfället i akt att njuta av ärtsoppa mm.

I samband med lunchen delade skvadronchefen ut skvadronens diplom till gäster och särskilt inbjudna.

 

Text: Nils Levi Lundin

Bilder: Jeanette Rawlinsson-Landström, Yngve Sjöholm, Nils Levi Lundin                                                                     

Ryttartroppen uppställd på torget

Avlämning

Ryttartroppen på Storgatan

Brigadgeneral Andersson tar emot vid Minnesstenen

Brigadgeneral Andersson tar emot vid Minnesstenen

Ryttartroppen på Storgatan

Brigadgeneral Andersson talar vid Minnesstenen

Husarerna Anders Andersson och Eibert Einarsson

Ryttartroppen på Storgatan

Husaren Thomas Svensson

Husarerna Fransk Aspegren och Bo Karlsson

Överstelöjtnant Kenneth Persson, brigadgeneral Stefan J Andersson

och major Rolf H Gard

Förbimarsch

Tomas Svensson och Sara Stork

   

Skvadronschefens diplomutdelning

Överste Matthias Landström

Avsutten tropp

Överstelöjtnant Göran Ulfsparre, kommunalrådet Gunilla Hjelm, överstelöjtnant Kenneth Persson, brigadgeneral Stefan J Andersson, prosten Ursula Gidenstam, major Rolf H Gard, överste Matthias Landström och RSMF ordf Gro Olsen.

Brigadgeneral Andersson med adjutant major Rolf H Gard och kommandoteckenföraren överstelöjtnant Kenneth Persson

Koktrossen