SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

Hvetlanda skvadrons årsmöte 2010

 

Skvadronchefen delar ut skvadronens förtjänstmedalj i brons till Ann-Louise vid skvadronens årsmöte 19 nov 2010.

(Skede 101119) Ett trettiotal medlemmar hade mött upp vid skvadronens årsmöte i Skede hembygdsgård. Årsmötet inleddes med parentation av under året avlidna medlemmarna Carl-Johan Bergman och Thore Lundin. Av verksamhetsberättelsen framgick att skvadronen under året deltagit i ett 25-tal aktiviteter. På uppdrag av Smålands Husarer har skvadronen ansvaret för Operation Virserums Marknad samt deltagit i Vaktparaden, Eksjö.

Generalinspektion - Minneshögtid genomfördes traditionsenligt andra helgen i september med mycket lyckat resultat. Invigningen av  kulturreservat HÖGARP, Stenberga,  är en annan större operation. Där  svarade skvadronen för eskort av landshövding Lars Engqvist och koktrossen för lunch för både gäster och åskådare engagerade många medlemmar.

Skvadronen har också genomfört medlemsvård bl a i samband med Stenbergateatern i juni.

Medlemsantalet har genom olika aktiviteter ökat med 25% och vid verksamhetsårets slut fanns 103 betalande medlemmar. Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Omsättningen har varit ca 90 000 kronor och avgående styrelse betecknar ekonomin som tillfredsställande. 37 sponsorer har starkt  bidragit till verksamhetsutvecklingen.

Ett större partytält har inköpts under året, dels för att användas vid olika aktiviteter, men också att hyras ut till skvadronens medlemmar. Ett mindre partytält har anskaffats för RIF-verksamhet (Rekrytering-Information-Försäljning)

Styrelse:

Ordförande Anders Andersson

Övriga:

Bo Green

Wiveca Lüning

Per Stålhammar

Nils Levi Lundin

Mari Bergström

Bertil Nilsson

 

Suppleanter:

Bengt Grahn

Frank Aspegren