SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

2011 Generalinspektion  - Hvetlanda skvadron

 

 

 

Foto: Yngve Sjöholm

För sjuttonde gången (med några års avbrott) var det andra helgen i september Generalinspektion och Minneshögtid vid Hvetlanda skvadron. Dessutom deltog husarer från samtliga övriga skvadroner och troppar inom Smålands Husarer. Inspekterande general var generalmajor Gunnar Karlson, Högkvarteret, Stockholm.

Verksamheten inleddes med Generalsmiddag på fredagskvällen. Middagen hade i år enligt allas bedömning fått sig ett lyft eftersom den flyttats till mycket trevliga lokaler i Sussies Restaurang, Myresjö. Ett 60-tal personer deltog i middagen.

”Såsom traditionen bjuder då krigsmän äro församlade till måltid” inleddes middagen med Hans Majestät Konungens skål följt av Kungssången. Skvadronchefen, Anders Andersson hälsade välkommen. Under middagen hölls tal av RSMF generalsekreterare kapten Christian Weibull och chefen Smålands Karoliner majoren Roland Sandberg. ”Talet till mannen”, som blev mycket uppskattat hölls av Magdalena Anderberg. Skvadronens gäster vid middagen var också nyutnämnde chefen Göta Ingenjörregemente översten Gustaf Fahl med maka Anne och chefen Swedec, översten Ronnie Nilsson.

 

Konsert inledde minneshögtiden

På sekunden kl 10.30 på lördagen 10 september marscherade Njudungsorkestern in på Vetlanda torg under ledning av Mikael Stenäng. Med en halvtimme lång konsert inleddes därmed skvadronens minneshögtid. Samtidigt började också ryttartroppen rida runt i Vetlandas centrala delar. Det är som alltid ett mycket uppskattat inslag i gatubilden.

Mycket folk hade också denna soliga dag samlats på torget. Generalmajor Gunnar Karlson, kommunens representant kuturchef Thomas Hedrén och övriga gäster hade då ställt upp snyggt och prydligt på ett led linje.

Efter avlämning blev det avmarsch till Apoteksparken och uppställning vid Hvetlanda skvadrons och Östra Härads kompanis minnessten.  

 

Viktigt att vi minns vårdar och hedrar

Minneshögtiden inleddes med parad för standaret, som fördes av Peter Stark och därefter avlämning till generalmajor Gunnar Karlson. Generalmajoren sa bland annat i sitt tal att ”I min nuvarande befattning som förbandsproduktionschef vid Högkvarteret arbetar jag bland mycket annat med traditionsfrågor, liksom med Försvarsmaktens relation till den mångfacetterade militärkulturhistoriska verksamhet som bedrivs på frivillig grund på många håll i landet. Jag tycker att det är viktigt att vi minns, vårdar och hedrar vår historia, inte minst för att den är en viktig bakgrund för att förstå nuet.”.

Han avslutade med ” Låt oss hedra dessa husarer och deras familjer – Dina förfäder - för de uppoffringar och insatser de gjorde för vårt land.”

 

Kransnedläggning

Därefter la han tillsammans med kommunens kulturchef ned en krans vid minnesstenen och beordrade Njudungsorkestern att spela Kungl Smålands husarregementes marsch.

Prosten Ursula Gidenstam förrättade korum, vilket avslutades med Krigarbön.

Högtidligheten vid minnesstenen avslutades med förbimarsch för generalmajor Karlson.

Efter minneshögtiden var det samling i Vetlanda Ridhus matsal för lunch. Och som vanligt serverade skvadronens kvartermästare Bo Green en delikat måltid.