SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

2011 Årsmöte

 

(Skede 111118)

I en nästan fullsatt Skede hembygdsgård höll Hvetlanda skvadron, Smålands Husarer årsmöte 18 november 2011. Hembygdsgården är ett fd sergeantsboställe för skvadronen.

Av verksamhetsberättelsen framgick bland annat att skvadronen deltagit i 34 parader, uppvisningar eller tävlingar under året, vilket är något av rekord. Vidare noterades att skvadronens hemsida på internet varit mer välbesökt än någonsin. Antalet sponsorer har ökat med närmare 20% och är nu 43 till antalet. Ekonomin är tillfredsställande, men behöver förstärkas om skvadronens gynnsamma utveckling ska kunna fortsätta.

 

116 medlemmar

Medlemsantalet har också ökat och skvadronen har 116 medlemmar i skilda åldersgrupper. Här står dock skvadronen inför en stor utmaning. Kraftåtgärder planeras och krävs för att öka rekryteringen. Marknadsföring av skvadronen kommer nästkom-mande år att ägnas speciellt intresse inom ramen för RIF (Rekrytering, Information och Försäljning). Skvadronens medlemsavgift fastställdes till 50 kr.

 

Face-book nästa

Tre förslag från avgående styrelse till Smålands Husarers styrelse behandlades. Samtliga förslag tillstyrktes enhälligt av årsmötet. Dessutom beslöt årsmötet att skvadronen utöver tidigare hemsida skall ha en Facebook-sida på internet benämnd Hvetlanda skvadron, SMÅLANDS HUSARER med Mari Bergström som ansvarig.

Vidare noterades i verksamhetsberättelsen att skvadronen vidtagit åtgärder avseende den ytterst viktiga medlemsvården. Flera medlemmar har under året köpt såväl egen uniform som sabel.

Skvadronens medlemmar har deltagit i Smålands Husarers tävlingar. Främsta prestation har varit Frank Aspegren, som segrade i terrängritt och Mari Berg-ström som blev tvåa sammanlagt i tävlingen om Överstens Pris.

Det noterades också att Marie Karlsson under året övertagit ansvaret för Smålands Husarers PRF-avdelning.

 

Medaljer till förtjänta

Anette Welander och Yngve Sjöholm belönades med skvadronens förtjänstmedalj i guld. Silvermedalj erhöll Bengt Grahn medan Frank Aspegren, Kurt Rune Gustavsson, Karl-Erik Isaksson och Tore Rodewald fick skvadronens bronsmedalj.

Styrelsen för kommande år fick följande sammanställning: ordf Anders Andersson, vice ordf Bo Green, sekreterare Nils Levi Lundin, skattmästare Per Stålhammar, ledamöter Wiveca Lüning och Bertil Nilsson samt suppleanter Mari Bergström och Bengt Grahn. Bo Green (skvkvm), Anders Andersson (chef ryttartroppen), Per Stålhammar, Nils Levi Lundin (traditionsvårdare), Anne-Louise Palmgren, Tore Rodewald, ers: Monica Green (revisorer), Annette Welander, Camilla Hjärtberg (valberedning) omvaldes i respektive befattning. Martin Anderberg nyvaldes som traditionsvårdare.