SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

2011 Virserums marknad

 

 

Lisbeth Stark, Marie-Louise Stark och Mari Bergström stormar fram på Virserums marknad

Med Hvetlanda skvadron som ansvarig genomförde Smålands Husarer Operation Virserums Marknad första helgen i augusti 2011.

Redan vid niotiden på fredagen intogs marknadsområdet av en avsutten styrka, som etablerade en Rekryterings-, Informations och Försäljningsmonter under befäl av Marie Karlsson, PRF-avdelningen. Under förmiddagen skedde tilltransport av ryttartroppen under befäl av chefen Hvetlanda skvadron Anders Andersson.

 

Defilering av ryttartroppen

Ryttartroppen med 14 ryttare defilerade vid lunchtid genom Virserums centrala delar till marknadsplatsen. I denna styrka ingick också Njudungsorkestern från Vetlanda.

Vid marknadsplatsen ställde ryttartroppen upp med en perfekt rättning på ett led linje. Ordföranden i organisationskommittén Carls Samuelsson (även han medlem av Hvetlanda skvadron och Smålands Husarer) hälsade välkommen och därefter följde invigningsceremonin, som också innehöll en kortare konsert av Njudungsorkestern.

 

Exercis

Efter invigningsceremonin avmarscherade ryttartroppen för att genomföra ett exercispass som uppvisning. Några hundra åskådare följde uppvisningen och applåderna var många inte minst när troppen avslutade med galoppfattning. Hans Wahlström, Aneby husartropp förde Smålands Husarers standar medan hvetlandaskvadronens standar fördes av Tomas Stålhammar, Lifskvadron.

 

Rekryterings- Informations och Försäljningsmontern

Montern var under hela fredagen och lördagen välbesökt. Speciellt under fredagen var det många besökare, som inom ramen för PRF-avdelningens verksamhet efterfrågade indelta husarer. Marie Karlsson representerade PRF-avdelning, Christer Karlsson, Staby skvadron och Jan Lundin, Sara Stork och Nils Levi Lundin, Hvetlanda skvadron.

Ett antal nya medlemmar rekryterades och försäljningen av böcker, såväl Kungl Smålands husarregementes historia (Gula Bibeln) som andra böcker med anknytning till vårt regemente såldes under de två dagar montern var etablerad.

Film från invigningen finns på http://www.youtube.com/watch?v=67Hb5B2hatQ

Text: Nils Levi Lundin

Foto: Yngve Sjöholm

Sara Stork och Marie Karlsson förevisar databas för intresserad åskådare på Virserums marknad