SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

 

Operation Sannahed Strömsholm

 

Uppskattat militärhistoriskt studiebesök

Stallchefen Strömsholm Jonas Johnsson informerar hvetlandahusarerna om verksamheten på

Strömsholm.

Museichefen Håkan Larsson besöker ett husartorp tillsammans med hvetlandahusarerna

Tore Rodewald, Nathalie Lundell  och Bertil Nilsson.

 

(Sannahed/Strömsholm 2013-04-26)

Hvetlanda skvadron har genomfört operation Sannahed/Strömsholm. Operationen hade formen av två studiebesök. Ett 35-tal hvetlandahusarer deltog.

Färden ställdes först till Sannahed, som ligger mellan Kumla och Hallsberg. Sannahed var fram till början av 1900-talet en exercisplats för Livregementets grenadjärer och Livregementets husarer.

Idag är grenadjärernas övningsfält ett bostadsområde, medan husarområdet nu disponeras är hemmaarena för speedwayklubben Indianerna.

Kvar från den indelningsverkets dagar finns grenadjärernas officersmäss, som nu förvaltas av Kumla hembygdsförening men ägs av Kumla kommun. Kommunen använder mässen mestadels för representation.

Hembygdsföreningens representant Håkan Larsson för dagen i grenadjärernas högtidsuniform modell ä välkomnade skvadronen och orienterade om forna dagars verksamhet på heden. Han guidade också runt på det museum som finns i byggnaden.

Nästa studieobjekt var Strömsholm, vackert beläget intill Målaren inom Hallstahammars kommun.

Strömsholm var under tiden 1868-1968 centrum för utbildning av beridna officerare främst från kavalleri- och artilleriförband, men även många infanteriofficerare fick sin kvalificerade ridutbildning på Strömsholm.

Stallchefen Jonas Johnsson hade under cirka tre timmar en mycket informativ guidning runt Strömsholm. Fortfarande är Strömsholm ett centrum för rid- och körutbildning. Där bedrivs utbildning på universitets- och gymnasienivå, men också folkhögskoleutbildning. I tillägg ordnas flera korta kurser på anläggningen vilket gör att elev/studentantalet är omkring 1500 per år.

Strömsholm har 150 egna hästar, men med hänsyn till att många elever medför egna hästar är närmare 250 hästar uppstallade. Anläggningen har sex ridhus, varav ett, Vita ridhuset byggdes redan 1855 och då var störst i hela Europa. Ridhusen liksom stallarna är i toppskick genom ägarens dvs Statens Fastighetsförvaltnings försorg. Renovering sker försiktigt för att bevara kulturen, men också för att anpassa anläggningen till dagens krav.