SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

 

Skvchefen vid Beridna Högvakten

 

(Stockholm 2013-07-25) Under två dagar 24 och 25 juli 2013 fick Chefen för Hvetlanda

skvadron möjlighet att närmare studera verksamheten vid Livskvadron, dvs den skvadron

vid Livgardet, som svarar för den beridna högvakten.

Syftet med besöket var att se och iakttaga hur skvadronen övar, förbereder och genomför

denna statsceremoni. Från Säby husartropp deltog Nicklas Jacobsson.

Nicklas Jacobsson och Anders Andersson tillsammans med Vakthavande majoren Lars Hjelm i samband

högvaktsavlösningen fredag 25 juli 2013.

Studium av högvaktsutrustning. Notera att högvakten numera använder balja m/1893 till sabeln.

Livskvadron har ett antal trähästar för att öva vapenrörelser till häst.

Ceremonielet kräver också blankpolerade hovar

Och så ska naturligtvis också ryttarnas stövlar vara putsade.