SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

torsdag 12 september 2013 14:53

 

 

 

 

2013 års Generalinspektion vid

Hvetlanda skvadron

 

(Vetlanda 2013-09-07) Inspekterande general vid 2013 års Generalinspektion var utrikesministerns rådgivare brigadgeneral Michael Claesson. Göta Ingenjörregemente representerades av regementschefen överste Patrik Ahlgren och Livregementets husarregemente av överstelöjtnant Carl Magnus Svensson. Kommunal representant var kommunalrådet Klas Håkansson. Vidare deltog Chefen Smålkands Husarer Rolf Berggren och  översten av 1.graden Einar Lyth i inspektionsdelegationen.

Ryttartroppen red runt i Vetlanda centrum, före uppställning på torget, under befäl av Anders Andersson och med Peter Stark, Aneby husartropp som standarförare. Njudungsorkestern inledde med konsert på Vetlanda torg före avmarsch till Apoteksparken och minnesstenen.

Vid minnesstenen paraderades för standaren, varefter avlämning skedde till brigadgeneral Claesson. Efter tal av brigadgeneralen nedlade brigadgeneralen tillsammans med kommunalrådet Håkansson krans.

Njudungsorkestern spelade Finska Rytteriets marsch och Dan Jakob Silfwerin sjöng Den snöiga nord är vårt fädernes land.

Korum förrättades av prosten Ursula Gidenstam, Silfwerin sjöng O store Gud och som avslutning lästes krigarbön.

Ceremonin avslutades med förbimarsch, varunder spelades den nykomponerade marschen "General Claessons marsch".

Film