SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

onsdag 27 november 2013 12:57

 

 

 

 

Hvetlanda skvadrons årsmöte 2013

 

Guldmedalj till Jan Lundin och Bertil Nilsson

(Skede hembygdsgård 2013-11-22)

Bertil Nilsson och Jan Lundin förärades med skvadronens förtjänstmedalj i guld, när Hvetlanda skvadron, Smålands Husarer hade årsmöte i Skede hembygdsgård. Hembygdsgården var på sin tidigare plats i Böla sergeantsboställe under indelningsverkets dagar. 

Ett tjugofemtal husarer var närvarande, när ordförande Anders Andersson förklarade årsmötet öppnat.

Av den digra verksamhetsberättelsen framgick att skvadronen under året haft en stor aktivitet. Förutom ett stort antal framträdanden har ryttartroppen tränat exercis ett femtontal gånger.

Skvadronen har genomfört studiebesök på Livregementets husarers övningsplats Sannahed samt ridskolan Strömsholm. Några husarer har deltagit i Smålands Husarers tävling Överstens Pris. Vid nationaldagen fick skvadronen motta en svensk fana.

Årets största tilldragelse var Generalinspektion med efterföljande Generalsmiddag. Inspekterande general var utrikesministerns militäre rådgivare brigadgeneral Michael Claesson.

Genom aktivt EU-stöd har skvadronen under året etablerat en förstärkt Mässingssextett under ledning av Stefan Larsson. Marie Karlsson bedriver en omfattande forskning rörande 1700- och 1800-talets indelta husarer. Skvadronens tablå Mönstringen har framförts vid Hembygdsdag i Skede.

Marknadsföringen av skvadronens verksamhet har varit aktiv med bland annat en ständig uppdatering av såväl hemsida som Facebook-sida. Dessutom ger skvadronen årligen ut en speciell broschyr för att vidga kunskapen om verksamheten.

Skvadronen har 150 medlemmar. Detta är en nettoökning med 10 %, vilket också är skvadronens mål. Ekonomin är tillfredsställande, men behöver ytterligare förstärkas för att verksamheten ska kunna utvecklas. Flera institutioner har uppmärksammat skvadronens militärkulturhistoriska aktiviteter och lämnat bidrag.

Årsmötet avslutades med att skvadronchefen delade ut skvadronens guldmedalj till Jan Lundin och Bertil Nilsson; silvermedalj till Harriet Ernstad och bronsmedalj till Sara Stork, Martin Anderberg och Einar Lyth.

Den nya styrelsen har efter konstituering följande sammansättning: ordf Anders Andersson; v ordf Tore Rodewald; sekr Nils Levi Lundin; skattmästare Per Stålhammar; ledamöter Bertil Nilsson, Mari Bergström och Wiveca Lüning. Suppleanter Sara Stork och Frank Aspengren. Som revisorer valdes Anne-Louise Palmgren och Carl Samuelsson.

Årsmötet avslutades med samkväm.