SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

Karlander Memorial

Plaketter

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2014

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

fredag 22 augusti 2014 11:05

 

 

 

 

Smålands Husarer i Finland

(Villmanstrand 2014-08-08--10)

Tio husarer under ledning av Chefen Smålands Husarer Rolf Berggren har besökt Villmanstrand i Finland. Syftet med besöket var att stärka relationerna mellan den militärkulturhistoriska verksamheten mellan de båda länderna. Sverige och Finland har djupa gemensamma kavalleritraditioner inte minst beroende på att Finland under 600 år fram till 1809 var en del av Sverige.Från Hv skv deltiog Anders Andersson, Ann-Christin Lundin och Nils Levi Lundin.

Besöket inleddes med ett seminarium, vars mål var att utarbeta riktlinjer och avsikter för framtida samarbete och gemensam verksamhet. Det kortsiktiga målet blev att representanter för Finland under nästkommande år kommer att besöka Sverige i samband med Husardagarna i Eksjö.

Villmanstrands stad bjöd under kvällen på middag på Villmanstrands officersklubb med garnisonschefen brigadgeneral Antti Lankinewn som hedersgäst. I samband med middagen förlänades de svenska gästerna Rold Berggren, Anders Andersson, Olle Kindberg, Hans-Göran Wahlström, Marie-Louise Wahlström, Lilian Lange, Monica Arvidsson, Tore Berggren, Ann-Christin Lundin och Nils Levi Lundin  med Finska Kavalleriets minnesmedalj.

Under lördagen genomfördes Kavalleriets Dag i Villmanstrand med parad genom Villmanstrands centrum med såväl beridna som avsuttna styrkor. Smålands Husarer deltog med sex beridna husarer på lånade hästar. Tusentals människor kantade stans gator. Ledare för paraden var den internationellt kände generallöjtnanten och förre arméstabschefen Juha Kilpiä

Lördagskvällen ägnades åt konsertbesök i stadshusets eleganta konserthall samt avslutades med gemensam middag.

                                                                                                                                        Middag 2014-08-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   PARAD