SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

lördag 22 mars 2014 18:15

 

 

 

Styrelse samt övriga funktionärer

Ordförande

V Ordförande Ledamot Ledamot
      
Anders Andersson Tore Rodewald Wiveca Lüning Mari Bergström
0383-14254
070-257 5565 0383-461388 073-838 0264
annelouisepalmgren@hotmail.com tore.rodewald@telia.com wiveca.luning@telia.com sjukhumor@hotmail.com
Skattmästare Ledamot Sekreterare Suppleant
    
Per Stålhammar Bertil Nilsson Nils Levi Lundin Sara Stork
0383-840 30 0383-500 50 0383-91070
070-623 7991 070-692 6796 070-480 2525 076-8960  780
per.stalhammar@lrfkonsult.se bertilibyn@outlook.com  nilslevi.lundin@tele2.se ghoulina_83@hotmail.com
Suppleant Revisor Revisor Valberedning
    
Frank Aspegren Carl Samuelsson Anne-Louise Palmgren Gunilla Johansson
0383-91488 0383-850 30
070-261 5165 070-698 1800 0383-33058
aspegren@live.se   annelouisepalmgren@hotmail.com stigogunilla@hotmail.se
Valberedning Chef Ryttartroppen Kvartermästare Traditionsbevarare
Nathalie Lundell Anders Andersson Bertil Nilsson Per Stålhammar
076-238 1561 070-257 5565 0383-840 30
070-692 6796 070-623 7991
niddili_@hotmail.com annelouisepalmgren@hotmail.com bertilibyn@outlook.com per.stalhammar@lrfkonsult.se
     
    Traditionsbevarare Traditionsbevarare
          
Martin Anderberg Nils Levi Lundin
     

           0383-500 50

    070-377 1538

           070-480 2525

    martin.anderberg@mil.se

nilslevi.lundin@tele2.se