SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

UTRUSTNING

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

tisdag 10 september 2013 20:03

 

 

 

Hvetlanda skvadrons och Östra Härads kompanis Minnessten

Hvetlanda skvadrons och Östra Härads Kompanis minnessten, Apoteksparken, Vetlanda.

Förstora bilden genom att klicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat från Vetlanda-Posten den 8 oktober 1933

Hvetlanda skvadron och Östra Härads kompanis minnessten.

Överstelöjtnant Ulfsparre höll invigningstalet vid avtäckningen av den gemensamma minnesstenen.

Avsikten är att stenen skall utgöra en påminnelse för kommande släkten att här i Hvetlanda samlades

på sin tid en gång om året plikttrogna husarer och grenadjärer för att avtåga till den gemensamma mötesplatsen Ränneslätt.

Mellan regementsmötena hölls skvadronsmöten, kompanimöten och skjutmöten i Vetlanda till

slutet av 1870-talet, dels på slätten bakom nuvarande Apoteksparken, dels vid gästgivaregården

 och sedermera vid Kronoslätt vid Upplandavägen. Skjutmötena ägde för båda förbanden rum i Bäckseda.

 Den högtidliga och stämningsfulla avtäckningsakten avslutades med Stenhammars ”Sverige” utförd av musikkåren. Därefter defilerade de ca 200 deltagarna förbi minnesstenen.

Den massiva minnesstenen är ett verk av fabrikör O. Högström i Mariannelund, själv gammal smålandshusar.

 På framsidan två hjärtformiga sköldar läses till vänster resp höger samt därunder:

 

Här

samlades och övades

Hvetlanda skvadron
av
Kungl. Smålands
Husarregemente
Under 17- och 1800-talen 
 
Här
samlades och övades
Östra Härads kompani
av systerregementet
Kungl. Smålands
grenadierkår
intill år 1902.
 
Samma hembygd, samma anor
samma segrar, samma spår,
samma minnen, samma fanor
uti många hundra år
 
                    På baksidan finns texten:
För marsch till övningsplatsen
Ränneslätt samlades
sedermera skvadronen
vid Björkeryd,
kompaniet vid Ekenäs
 

 

                     Vid flera tillfällen har skvadronen paraderat vid Minnessten, vanligen under september månad.

                     Se vidare i arkivet!