SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

Hv skv i media

Karlander Memorial

Plaketter

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUS

SPEC BILDER

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2015

BROSCHYR 2014

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

 

Organisationsnr

802496-3574

måndag 16 maj 2016 11:20

 

 

 

Statyetten

               

Förlagan till skvadronens statyett har huggits av skvadronens framlidne hedersmedlem, bildhuggare Carl-Johan Bergman, Vetlanda.

Statyetten gjuts i mässing.

Statuterna, antagna av årsmötet anger att den tilldelas aktiv medlem av skvadronen som fyller 50 år.

För medlem som inte tidigare tilldelats statyetten kan den istället tilldelas i samband med 60-, 70-, 75-, 80-, 90-årsdag.

Statyetten kan också tilldelas person, som inte tillhör skvadronen, men som gjort en ytterst förnämlig insats för Hvetlanda skvadron.

Följande personer/organisationer har tilldelats Hvetlanda skvadrons statyett:

1. Hvetlanda skvadron   Vpr erövrat 1995
2. Generallöjtnant Åke Sagrén 60 år 1995

3. Anders Andersson

50 år

1995

4. Nils Levi Lundin

50 år

1996

5. Överstelöjtnant Göran Ulfsparre

70 år

1997

 

 

 

6. Lars Palmgren

70 år

1997

7. Viking Lönnquist

70 år

1997

8. Ivar F Berg

70 år

1997

9. Bo Green

60 år

1997

10. Kjell Israelsson

50 år

1997

 

 

 

11. Thore Lundin

75 år

1998

12. Carl-Johan Blomquist

70 år

1998

13. Margrethe Karlander

85 år

1998

14. Ryttmästare Gomer T:son Brunius

90 år

1999

15. Carl-Johan Bergman

80 år 1999

 

 

 

16. Major Curt Johansson

80 år

1999

17. Evert Samuelsson

60 år

1999

18. Yngve Sjöholm

60 år

2000

19. Wiveca Lüning

50 år

2001

20. Gerth Ernstad

50 år

2001

 

 

 

21. Per-Olof Scherling

60 år 2001

22. Bo Karlsson

70 år

2002

23. Per Stålhammar

50 år

2003

24. Bertil Nilsson

60 år

2003

25. Lars-Åke Goding

50 år

2003

 

 

 

26. Birger Lönnquist

60 år

2003

27. Styrbjörn Lüning

60 år

2004

28. Lisbeth Pettersson

50 år

2005

29. Stig Johansson

70 år

2007

30. Cathrine Fundin

50 år

2008

     

31. Anette Welander

50 år

2011

32. Annika Westring

50 år

2013

33. Thomas Svensson

50 år

2013

34. FrankAspegren 50 år 2014
35. Anne-Louise Palmgren 50 år 2016