SMÅLANDS HUSARER

            Hvetlanda skvadron

                                  

STARTSIDA

AKTUELLT

ARKIV

STYRELSEN

MINNESSTEN

STATYETTEN

MÄSSINGSSEXTETTEN

MEDALJER

Hv skv i media

Karlander Memorial

Plaketter

TRADITION

VÄRDEGRUND

LÄNKAR

HUBERTUSJAKT

SPEC BILDER

FILMER

SPONSORER

GÄSTBOK

BROSCHYR 2015

BROSCHYR 2014

BROSCHYR 2013

BROSCHYR 2012

BROSCHYR 2011

Du kan också bli Smålands-husar

Läs HÄR

 

Hvetlanda

skvadron

Pg 487 2974-3

 

Organisationsnr

802496-3574

måndag 16 maj 2016 12:06

 

 

 

Därför rider vi Hubertusjakt

   
 

Generallöjtnant Åke Sagrén gratulerar Per Stålhammar, Hvetlanda skvadron

 efter seger i skvadronens Hubertusjakt 1996

 

Hubertusdagen, den tredje dagen i november har i över 100 år varit en traditionsrik festdag i Sverige som enat och samlat ridsportfolket. Den dagen tillägnar ryttarna jaktens skyddshelgon, den helige S.t Hubertus, genom att rida en Hubertusjakt.

Jagat med häst och hund har man gjort i över 400 år i Europa. Speciellt i Frankrike, där man jagar hjort och vildsvin. Den engelska rävjakten har anor från sent 1700-tal. I Sverige var det prinsarna Carl och Eugen som introducerade jaktridningen. Det skedde genom bildandet av Stockholms Fältrittklubb 1886 - Sveriges äldsta ridklubb och idag även den största till antalet medlemmar. Att rida jakt på räv var alltså föreningens ursprungliga syfte och man har ridit över 100 jakter. Sista året man red med hundar var 1936.

Jakt till Hubertus ära har anor från tidig medeltid. Hubertus föddes troligen 655. och verkade som missionär i Südbrabant och Ardennerområdet. Han blev biskop i Tongern-Masstricht i dåvarande Tyskland och senare förste biskop av Luttich. Hubertus dog 727. Han blev helgonförklarad och skyddshelgon för Luttich 743. Dyrkan av honom bredde ut sig över större delen av Europa under 1000-talet.

Under 1100-talet överfördes på Hubertus den legend som tidigare tillskrivits den helige S:t Eustachius. Legenden berättar att denne under en jakt mötte en hjort med ett strålande kors mellan hornen. På så sätt kom den helige S:t Hubertus att bli skyddshelgon även för jakt, jägare och skogsfolk.

Till Hubertus ära grundades på 1400-talet i Tyskland en Hubertusorden. Delar av den ordern kvarlevde i Frankrike till ca 1830. Den var Bayerns högsta ordern till 1918.

Ett stänk av den kungliga glansen vilar än idag över Hubertusjakten. Vår konung heter ju Carl Gustaf Folke Hubertus. Numera har också de gamla romarnas jaktgudinna namnsdag den 3 november.